Nuets förnöjsamhet

Möten med människor är något som förgyller min tillvaro. Det är så "modernt" med mindfulness, men har funnits under lång tid.

Mötte en person som ingav ett personligt lugn, trots, eller tack vare hennes upplevelser. Hon har gjort en studie uppe i Nordnorge som just studerar människors förmåga att känna lugn och trygghet trots ständig närvaro av död och svårigheter.

"Jag har under mina studier av bygder i Vesterålen hittat mekanismer för överlevnad, trygghet och förnöjsamhet. Min dröm och önskan är att få möjlighet att, tillsammans med mina nuvarande handledare tillika forskare inom medicin och socialt arbete, koppla dessa mekanismer till svensk sjukvård. Att få en möjlighet till implementering av ett trygghets- och förnöjsamhetshöjande perspektiv och förhållningssätt."

https://www.lu.se/lup/publication/7bbb9c2b-a09c-47f6-b8af-2327d81ea652 

                     

 

                      

 

 

11 jan 2019

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)